MENU Publuu.com - Menu

Knowledge Base > Poradniki marketingowe > Sales Enablement – przewodnik od A do Z

Sales Enablement – przewodnik od A do Z

Czym jest Sales Enablement - przewodnik od A do Z

Próbujesz zwiększyć sprzedaż i rozwinąć swój biznes? W takim razie na pewno chcesz dowiedzieć się więcej o wspieraniu sprzedaży!

Wspieranie sprzedaży polega na zapewnieniu zespołowi sprzedaży niezbędnych narzędzi, zasobów i wsparcia, których potrzebują, aby odnieść sukces w dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu. Dzięki odpowiedniej strategii wspierania sprzedaży, Twój zespół może budować silniejsze relacje z klientami, łączyć się z nimi w bardziej znaczący sposób i zamykać więcej transakcji.

Dodatkowo, możesz wykorzystać swoje wsparcie sprzedaży za pomocą internetowego narzędzia do tworzenia flipbooków, aby dotrzeć do docelowych klientów za pomocą publikacji takich jak ta poniżej:


Przykład publikacji wspierającej sprzedaż

Zobacz więcej przykładów publikacji wspierających sprzedaż

MAKE YOUR OWN


Wspieranie sprzedaży to coś więcej niż wykonywanie zimnych telefonów i wysyłanie wielu e-maili. Chodzi o opracowanie kompletnego planu, który wykorzystuje najnowsze technologie i najlepsze praktyki, aby każda interakcja z klientem była jak najlepsza. Inwestując pieniądze w zaangażowanie w sprzedaż, możesz dać swojemu zespołowi narzędzia, których potrzebują, aby pracować mądrzej, a nie ciężej, i odnosić większe sukcesy.

Z tego wpisu na blogu dowiesz się, dlaczego wsparcie sprzedaży jest ważne i jak może pomóc Twojej firmie zwiększyć sprzedaż. Porozmawiamy o kluczowych różnicach między wspieraniem sprzedaży a działaniami sprzedażowymi, a także o najlepszych sposobach na skonfigurowanie skutecznego programu wspierania sprzedaży. Wyjaśnimy również różne narzędzia i technologie, które mogą pomóc zespołowi sprzedaży w zamykaniu większej liczby transakcji, takie jak internetowy program do tworzenia flipbooków Publuu, który umożliwia konwersję plików PDF na flipbooki.


Czym jest wsparcie sprzedaży?

Wspieranie sprzedaży jest kluczowym elementem każdego zespołu sprzedażowego i marketingowego. Umożliwienie sprzedaży oznacza nadanie mocy zespołowi sprzedaży, umożliwiając mu zwiększenie zaangażowania klientów. Wiąże się to z wyposażeniem zespołów sprzedażowych we wszystkie narzędzia, szkolenia i treści, których potrzebują, aby skutecznie angażować kupujących i zamykać więcej transakcji.

Koncentrując się na wspieraniu sprzedaży, firmy mogą napędzać wzrost przychodów i poprawiać ogólną efektywność swoich działań sprzedażowych, a liderzy sprzedaży mogą zdobywać nowe umiejętności i wykorzystywać swoje możliwości do zwiększania zaangażowania w sprzedaż.

Czym jest wsparcie sprzedaży?

Sales enablement poprawia wyniki sprzedaży i marketingu, pomagając przedstawicielom handlowym konsekwentnie angażować się w rozmowy z potencjalnymi klientami i klientami w trakcie podróży kupującego, przy użyciu nowych narzędzi i umiejętności. Dostarczając odpowiednie treści i narzędzia we właściwym czasie, przedstawiciele handlowi mogą kierować reklamy do właściwych nabywców i zwiększać zaangażowanie przy użyciu odpowiednich treści.

Technologia wspierająca sprzedaż może być skuteczną odskocznią do tworzenia zaangażowania, ale bez odpowiedniego podejścia i zespołu wspierającego sprzedaż nie będziesz w stanie w pełni jej wykorzystać. Firma potrzebuje silnego procesu, koncentracji i intencji, aby w pełni wykorzystać zalety technologii wspierających sprzedaż. Najlepsze praktyki w zakresie zarządzania treścią, szkoleń sprzedażowych, podręczników i operacji sprzedażowych mogą również pomóc w osiągnięciu zdumiewających wyników i przekształceniu efektywności sprzedaży.


Czy powinieneś wdrożyć technologie wspierające sprzedaż w swojej firmie?

Jedną z kluczowych zasad wspomagania sprzedaży jest zaangażowanie w cały proces wspomagania sprzedaży. Proces ten powinien być wystarczająco elastyczny, aby umożliwić zespołowi sprzedaży ewolucję i dostosowanie się do zmieniających się potrzeb nabywców i warunków rynkowych. Wymaga to wkładu ze strony wielu zespołów i jasnych oczekiwań co do celów wsparcia sprzedaży.

Przyjmując systematyczne podejście do procesu wspierania sprzedaży i włączając bardziej szczegółowe metody i oprogramowanie, firmy mogą napędzać przyrostowy wzrost przychodów i poprawiać produktywność swoich zespołów sprzedażowych.

Współpracując z marketerami i innymi zespołami, zespoły sprzedażowe wyposażone w oprogramowanie wspierające sprzedaż mogą poprawić jakość zaangażowania klientów i zwiększyć przychody firmy. Jednak narzędzia i treści muszą być dostosowane do konkretnych potrzeb zespołów sprzedażowych, niezależnie od tego, czy są one mobilne, czy korzystają z wielu urządzeń – na przykład materiały marketingowe powinny być tworzone jako interaktywne flipbooki, które można przeglądać online na dowolnym urządzeniu obsługującym HTML-5. Wszystko to jest częścią procesu usprawniania sprzedaży – wiedząc, które pozornie małe zmiany należy wprowadzić w konkretnej firmie.


Dlaczego wspieranie sprzedaży jest ważne?

Umożliwienie sprzedaży ma kluczowe znaczenie, ponieważ umożliwia zespołom sprzedaży i marketingu współpracę w celu dostarczenia odpowiednich treści we właściwym czasie, aby zaangażować potencjalnych nabywców.

Przy większej konkurencji i bardziej świadomych nabywcach na rynku, przedstawiciele handlowi muszą zapewnić wartość i wgląd, aby pozyskać klientów. Sales enablement ułatwia ten proces, zapewniając przedstawicielom dostęp do treści, których potrzebują, a także szkoleń, które pomogą im w zamykaniu transakcji. Dzięki dobrze przygotowanym rozwiązaniom i stosowaniu najlepszych praktyk Sales Enablement można zmobilizować swoje zespoły sprzedażowe tak, aby miały dostęp do zasobów i procesów, które konkurencja blokuje.

Jeśli nie korzystasz z platformy wspierającej sprzedaż, Twoje treści sprzedażowe i marketingowe są rozproszone w wielu systemach, co utrudnia przedstawicielom handlowym znalezienie tego, czego potrzebują. W rezultacie Twój zespół traci czas i ma dostęp tylko do nieaktualnych lub nieskutecznych treści, co szkodzi Twoim działaniom marketingowym. Rozwiązania wspierające sprzedaż rozwiązują ten problem poprzez centralizację treści, które są łatwo dostępne dla przedstawicieli handlowych.

Dlaczego wspieranie sprzedaży jest ważne?

Zespoły sprzedaży i marketingu mogą ściślej współpracować przy użyciu platform wspierających sprzedaż, aby lepiej zrozumieć wyzwania swoich klientów i wykorzystać spostrzeżenia oparte na danych do budowania silniejszych relacji. Ciągłe szkolenia sprzedażowe są również niezbędne dla przedstawicieli handlowych, a wysoce wydajne organizacje sprzedażowe są dwukrotnie bardziej skłonne do zapewnienia ich swoim klientom – w celu zwiększenia wysiłków w zakresie wspierania sprzedaży!


Jakie są korzyści ze wspierania sprzedaży?

Firmy mogą czerpać kilka wymiernych korzyści z usprawniania sprzedaży. Dbając o technologię, pomożesz przedstawicielom handlowym szybciej i skuteczniej zamykać transakcje. Przedstawiciele handlowi będą mogli kontaktować się z potencjalnymi klientami w bardziej spersonalizowany i skuteczny sposób, jeśli otrzymają odpowiednie treści i narzędzia. Zespoły e-mail marketingu i sprzedaży mogą się rozwijać, jeśli zapewnisz im narzędzia do tworzenia i dystrybucji treści.

Co więcej, dobrze wyposażone zespoły sprzedażowe są w stanie szybko i skutecznie dotrzeć do właściwych nabywców. Jeśli zapewnisz swojemu zespołowi sprzedaży odpowiednie treści i szkolenia, ostatecznie osiągniesz wzrost sprzedaży i przychodów. Ponieważ zespół sprzedaży ma dostęp do większej ilości materiałów, może skutecznie usprawnić cały lejek sprzedaży na wszystkich etapach podróży kupującego. Solidna strategia wspierania sprzedaży jest częścią aktualizacji i modernizacji całego biznesu.

Wspieranie sprzedaży opiera się między innymi na scentralizowanym systemie przechowywania i udostępniania treści. Można na przykład przechowywać flipbooki z treściami na specjalnie zaprojektowanych serwerach i łączyć się z nimi za pomocą platformy wspierającej sprzedaż. Z czasem przedstawiciele handlowi będą mieli łatwy dostęp do materiałów, których potrzebują do wykonywania swojej pracy, bez marnowania czasu na ich wyszukiwanie. Poprawi to ich wydajność i produktywność, pozostawiając więcej czasu na relacje międzyludzkie.

Umożliwienie sprzedaży może pomóc firmom lepiej zrozumieć swoich klientów. Dzięki analityce i dobrej strukturze informacji firmy mogą uzyskać wgląd w to, jakie treści i narzędzia są najbardziej skuteczne w angażowaniu kupujących i zamykaniu transakcji poprzez analizę danych i wskaźników sprzedaży. Może to pomóc firmom poprawić ogólną obsługę klienta poprzez ulepszenie strategii sprzedaży i marketingu.


Kto jest właścicielem wsparcia sprzedaży?

Kto odpowiada za rozwój sprzedaży w firmie?

Kto zatem odpowiada za wsparcie sprzedaży w firmie? Jest to wspólna odpowiedzialność zespołów sprzedaży i marketingu.

Zespół marketingowy jest głównie odpowiedzialny za tworzenie treści i szkoleń dla sprzedawców, podczas gdy zespół sprzedaży jest odpowiedzialny za zbieranie informacji zwrotnych i spostrzeżeń z procesu sprzedaży. Oba zespoły są odpowiedzialne za wzajemne wdrażanie swoich spostrzeżeń, ale zarządzanie tymi procesami można podzielić jeszcze bardziej.

W Twojej firmie musisz jasno zdefiniować role i obowiązki, aby uniknąć nakładania się i powielania pracy w działach sprzedaży i zespołach wsparcia sprzedaży. To właśnie wspólny wysiłek sprzedaży, marketingu i innych zespołów zwiększa skuteczność i wydajność zespołu sprzedaży.

Aby wprowadzić zaangażowanie w sprzedaż w swojej firmie, możesz potrzebować dedykowanego zespołu ds. wsparcia sprzedaży – ale ci pracownicy mogą być tam tylko po to, aby zapewnić szkolenia i rozpowszechniać je wśród pracowników. W miarę wprowadzania większej liczby rozwiązań, wystarczy jedna lub dwie osoby, które staną się menedżerami ds. wsparcia sprzedaży: nadzorującymi przyszły rozwój technologiczny narzędzi sprzedażowych.


Jak praktykowane jest wspieranie sprzedaży?

Proces usprawniania sprzedaży sprowadza się do strategicznego podejścia, które obejmuje planowanie i opracowywanie strategii tworzenia skutecznej infrastruktury treści sprzedażowych i usprawniania procesu sprzedaży w czasie rzeczywistym. Praktykujący menedżerowie ds. wspomagania sprzedaży wybierają, z jakich rozwiązań korzystać, jak je wdrożyć w zespołach marketingowych i sprzedażowych oraz czego się z nich nauczyć.

Aby zbudować silny fundament wsparcia sprzedaży, firmy muszą znać swoich odbiorców, misję, priorytety, zespół i zasoby. Muszą także być w stanie realizować pomysły, które chcą wprowadzić. Dobrym przykładem budowania silnego fundamentu wspierającego sprzedaż jest prowadzenie programu szkoleniowego wspierającego sprzedaż w celu edukowania przedstawicieli handlowych w zakresie najnowszych strategii sprzedaży, metodologii i technologii. Bez szkoleń sprzedażowych przedstawiciele nie będą w stanie w pełni korzystać z aplikacji mobilnych, takich jak Publuu flipbook maker!

Aby zlikwidować luki przyczyniające się do największych wyzwań, firmy muszą myśleć przede wszystkim o danych. Wspieranie sprzedaży wymaga poznania swoich słabych i mocnych stron, a także udokumentowania swoich ustaleń i podzielenia się swoją perspektywą z innymi zespołami. Analiza danych jest ważnym elementem wspomagania sprzedaży, który pomoże menedżerowi ds. wspomagania sprzedaży określić, które treści sprzedażowe najbardziej przemawiają do potencjalnych klientów i odpowiednio dostosować przyszłe treści.

Wdrożenie dobrego systemu CRM (zarządzania relacjami z klientami) usprawnia proces sprzedaży, poprawia współpracę między zespołami sprzedaży i marketingu oraz zapewnia wgląd w zachowania klientów. Podobnie, rozwiązanie wspierające sprzedaż i CRM, które integruje się z platformami mediów społecznościowych, może pomóc firmom wykorzystać media społecznościowe do łączenia się z potencjalnymi klientami, promowania marki i usprawnienia procesu sprzedaży.


Czym są narzędzia wspierające sprzedaż?

czym są narzędzia wspierające sprzedaż?

Aby w pełni wykorzystać każdą okazję sprzedażową, potrzebne są odpowiednie narzędzia. Narzędzia wspierające sprzedaż pomogą ci przechowywać wszystkie materiały sprzedażowe w jednym miejscu, takie jak filmy, artykuły, flipbooki i prezentacje.

Potrzebujesz również oprogramowania, które pomoże Ci wybrać odpowiednie materiały do udostępnienia klientowi na każdym etapie jego podróży.

Inne ważne narzędzia obejmują oprogramowanie do analizy danych i śledzenia potencjalnych klientów, a także oprogramowanie wspierające sprzedaż. Dzięki tym narzędziom możesz w pełni wykorzystać każdą nadarzającą się okazję. Na rynku dostępnych jest wiele przydatnych platform wspierających sprzedaż lub oprogramowania CRM – poniżej przedstawiamy tylko najbardziej przydatne zasoby wspierające sprzedaż dla małych i średnich firm!


Publuu

Publuu pozwala konwertować pliki PDF na niesamowite flipbooki online

Konwersja dokumentów PDF do flipbooków to potężne narzędzie wspierające sprzedaż, które może pomóc firmom wyróżnić się na tle konkurencji. Kreator flipbooków Publuu pozwala tworzyć interaktywne flipbooki z realistycznymi efektami przewracania stron – umożliwiając zespołom sprzedaży prezentowanie swoich produktów lub usług w dynamiczny i angażujący sposób, z funkcjami takimi jak animacje, filmy i klikalne linki, takie jak ten poniżej:

Przykład publikacji wspierającej sprzedaż

Zobacz więcej przykładów publikacji wspierających sprzedaż

MAKE YOUR OWN

 

Dokumenty Publuu typu flipbook można również dostosować do różnych grup odbiorców i scenariuszy sprzedaży, zapewniając potencjalnym klientom spersonalizowane wrażenia. Możesz łatwo wybrać tło i muzykę w tle, a dzięki naszym narzędziom wystarczy jedno lub dwa kliknięcia, aby je dostosować. Wybór stylu brandingu dla dokumentów sprzedażowych może znacznie pomóc w tworzeniu treści i dodać im profesjonalizmu.

Przechowywanie tych flipbooków na specjalnych serwerach pozwala zespołom sprzedażowym na łatwy dostęp i udostępnianie dokumentów z dowolnego miejsca, ułatwiając współpracę z członkami zespołu i dystrybucję treści do klientów. Zmniejsza to również ryzyko utraty lub uszkodzenia z powodu awarii sprzętu lub innych problemów. Można nawet utworzyć internetową bibliotekę materiałów marketingowych, aby jeszcze bardziej zwiększyć możliwości sprzedaży.

Flipbooki można wykorzystywać na wiele sposobów – można też porównać wpływ różnych flipbooków na sprzedaż. Istnieje wiele alterantyw Issuu, więc wybór odpowiedniej platformy do publikacji treści nie będzie ograniczony.


HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub

Wiele osób zaleca posiadanie systemu CRM w celu usprawnienia procesu sprzedaży. Nie jest to jednak idealne dopasowanie. CRM to nie to samo, co wspieranie sprzedaży.

Sales enablement dotyczy wiedzy i jakości, podczas gdy CRM dotyczy szybkości i organizacji. Dostępnych jest wiele programów CRM, ale bardzo ważne jest, aby wybrać taki, który dobrze integruje się z innymi systemami firmy i zwiększy wydajność sprzedaży.

Polecamy HubSpot Sales Hub jako narzędzie wspierające sprzedaż, które pomoże zamknąć więcej transakcji. Jest to CRM, który przechowuje dane i pomaga sprzedawcom pracować wydajniej. Zawiera narzędzia do angażowania sprzedaży, konfiguruje funkcje cenowe i może obejmować zaawansowaną analitykę sprzedaży. Opiera się na platformie HubSpot CRM, która pomaga zespołom sprzedażowym pracować wydajniej, zapewniając im jedno źródło danych o klientach. Dzięki odpowiednim narzędziom wspierającym sprzedaż, takim jak SalesHub, można przyspieszyć cały cykl sprzedaży.


Magnolia CMS

Magnolia CMS

System zarządzania treścią (CMS) to narzędzie, które przechowuje wszystkie treści i informacje dotyczące sprzedaży w jednym miejscu, ułatwiając zespołowi dostęp do nich i korzystanie z nich w razie potrzeby. Jest to ważna część wspierania sprzedaży, ponieważ integruje się z optymalizacją możliwości sprzedaży. Możesz korzystać z wielu systemów CMS, od WordPress lub Joomla, które są darmowe, po bardziej złożone rozwiązania dedykowane dużej organizacji sprzedaży.

Magnolia jest doskonałym przykładem CMS, który może pomóc Twojej firmie, zapewniając podstawowe funkcje zarządzania treścią. Został zaprojektowany, aby pomóc ci szybko wejść na rynek, dostosować się do zmieniających się warunków biznesowych i łatwo zintegrować się z innymi systemami sprzedaży. Można go wykorzystać jako skuteczną platformę wspierającą sprzedaż.


Dostarczanie treści Highspot AI

Dostarczanie treści przez Highspot AI

Firmy mogą potrzebować oprogramowania wspierającego sprzedaż AI, takiego jak Highspot, ponieważ wykorzystuje ono uczenie maszynowe do organizowania i dostarczania spersonalizowanych treści dla każdej interakcji sprzedażowej.

Korzystając z modułów Highspot, możesz pomóc przedstawicielom handlowym pozostać na dobrej drodze dzięki odpowiednim modułom szkoleniowym i wykorzystywać interaktywne scenariusze do angażowania klientów za pomocą wciągających treści, czy to poprzez dobrze zaprojektowane e-maile, flipbooki z Publuu czy prezentacje online.

Menedżerowie i zespoły sprzedażowe mogą otrzymywać w czasie rzeczywistym informacje zwrotne na temat tego, jak potencjalni klienci reagują na ich komunikację, dzięki funkcjom Highspot AI.


Jakie są najlepsze praktyki dla programu wsparcia sprzedaży?

Aby w pełni wprowadzić procesy wspomagania sprzedaży w swojej firmie lub organizacji sprzedaży, należy zapoznać się z kilkoma podstawowymi strategiami. Poniżej wyjaśniamy najlepsze praktyki w zakresie wspomagania sprzedaży, aby pomóc Ci zacząć rozumieć, jak wdrożenie wspomagania sprzedaży może wyglądać w Twoim przypadku.


Połączenie możliwości i danych klientów z CRM.

Podstawą udanego programu wspierania sprzedaży jest połączenie narzędzi wspierających sprzedaż, tworzenia treści i danych klientów z systemem CRM. Pozwala to określić, które treści są najbardziej skuteczne na każdym etapie podróży klienta, śledzić zaangażowanie potencjalnych klientów i zapewniać spersonalizowane doświadczenia spełniające ich potrzeby.

Zautomatyzowane narzędzia, takie jak Seismic, zapewniają dostęp do odpowiednich treści w oparciu o etap sprzedaży i osobowość klienta oraz umożliwiają śledzenie wpływu treści na transakcję.


Wdrażanie sprzedawców w trakcie ich pracy.

Umożliwienie nowym sprzedawcom nauczenia się podstaw może być trudne, dlatego tak ważne jest, aby proces ten był tak prosty i płynny, jak to tylko możliwe. Możesz pomóc sprzedawcom przyspieszyć i szybko zamykać transakcje, umożliwiając im naukę w pracy dzięki oprogramowaniu wspierającemu sprzedaż. MindTickle, na przykład, zapewnia interaktywne rozwiązanie szkoleniowe w zakresie sprzedaży, które pozwala przedstawicielom uczyć się poprzez symulacje, quizy i interaktywne działania, jednocześnie korzystając z platformy sprzedażowej.


Szkol swoich przedstawicieli w kęsach, a nie ucztach.

Jeśli chodzi o szkolenie sprzedawców, najlepiej jest skupić się na małych porcjach informacji, a nie na długich, przytłaczających sesjach. Microlearning to skuteczna metoda dostarczania treści szkoleniowych w krótkich, łatwych do przyswojenia modułach. Dzięki wsparciu sprzedaży można uzyskać do nich dostęp przez cały czas, zarówno w podróży, jak i między spotkaniami, za pośrednictwem urządzeń mobilnych.


Utwórz bibliotekę treści, aby pomóc swoim przedstawicielom w nauce

Stworzenie biblioteki treści może pomóc przedstawicielom handlowym być na bieżąco z trendami branżowymi, aktualizacjami produktów i najlepszymi praktykami. Treści te powinny być aktualne, łatwe do znalezienia i dostępne w różnych formatach, takich jak filmy wideo, flipbooki z Publuu, webinaria i studia przypadków. Dzięki narzędziom takim jak internetowy kreator flipbooków Publuu, przedstawiciele mogą łatwo uzyskać dostęp do odpowiednich treści i udostępniać je potencjalnym klientom za pomocą zaledwie kilku kliknięć.


Jak zbudować uzasadnienie biznesowe dla wsparcia sprzedaży?

Przeprowadź ankietę wśród sprzedawców i marketerów

przeprowadzić ankietę wśród marketerów i sprzedawców na temat uzasadnienia biznesowego wsparcia sprzedaży

Przed opracowaniem uzasadnienia biznesowego wsparcia sprzedaży konieczne jest zrozumienie potrzeb zespołów i klientów, z którymi mają do czynienia. Warto przeprowadzić ankiety, aby poznać ich wyzwania, rodzaje treści, których potrzebują do zamykania transakcji oraz narzędzia, które ułatwiłyby im pracę. Dane te mogą pomóc zidentyfikować potrzeby i możliwości usprawnienia sprzedaży w tym obszarze.


Wywiad z ludźmi, którzy odczuwają ból

Bardzo ważne jest również przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z osobami, które najbardziej potrzebują wsparcia. Mogą to być przedstawiciele handlowi, którzy mają trudności ze znalezieniem odpowiednich treści lub zespoły marketingowe, które mają trudności z nawiązaniem kontaktu z kupującymi. Zrozumienie ich punktu widzenia może pomóc w wyborze metod i oprogramowania wspierającego sprzedaż.


Zbadaj rynek i wybierz dostawcę

Po dobrym zrozumieniu potrzeb zespołów sprzedażowych i marketingowych nadszedł czas na zbadanie rynku i wybór dostawcy. Na rynku dostępnych jest wiele opcji oprogramowania wspierającego sprzedaż, więc bardzo ważne jest, aby wybrać takie, które pasuje do celów i budżetu firmy. Sprawdź nasze rekomendacje powyżej, wypróbuj różne rozwiązania. Pamiętaj również, aby sprawdzić, jak integrują się one z rozwiązaniami, które już posiadasz.


Przedstaw swoją ofertę

Na koniec musisz przeprowadzić prezentację na temat swojej inicjatywy wspierającej sprzedaż – czy to dla działu sprzedaży, czy dla decydentów. Prezentacja powinna podkreślać korzyści płynące ze zwiększonej produktywności, lepszych treści i wyższych wskaźników produktywności.


Kiedy jest właściwy moment na wdrożenie strategii wspierania sprzedaży?

Kiedy firma napotyka trudności w procesie sprzedaży lub chce poprawić ogólną wydajność sprzedaży, oznacza to, że nadszedł czas na wdrożenie strategii wspierania sprzedaży.

Takim symptomem może być sytuacja, w której przedstawiciele handlowi mają trudności z nadążaniem za najnowszymi materiałami sprzedażowymi lub znalezieniem odpowiednich treści do wysłania potencjalnym klientom. Firma może chcieć wdrożyć strategię wspierania sprzedaży, aby skrócić cykl sprzedaży, zwiększyć współczynniki konwersji lub zwiększyć przychody.

Ponadto wdrożenie strategii wspierania sprzedaży w okresie zmian organizacyjnych, takich jak fuzja lub przejęcie, może ułatwić płynniejsze przejście i zapewnić przedstawicielom handlowym dostęp do niezbędnych zasobów i informacji.


Kompleksowa strategia wspierania sprzedaży

Kompleksowa strategia wspierania sprzedaży musi przede wszystkim zapewnić, że zespół posiada narzędzia i zasoby potrzebne do skutecznej sprzedaży.

Kompleksowa strategia wspierania sprzedaży

Zacznij od przeanalizowania procesu sprzedaży i zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy. Częścią tego jest zrozumienie podróży kupującego, zdefiniowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i zaplanowanie procesu sprzedaży od początku do końca.

Następnym krokiem jest określenie, jakiego rodzaju treści i zasobów będzie potrzebował zespół sprzedaży, aby odnieść sukces. Na podstawie ankiet należy opracować łatwo dostępną i użyteczną bibliotekę treści. Na tym etapie strategii przydatne będą narzędzia, które pomogą sprzedawcom zidentyfikować najbardziej odpowiednie treści na każdym etapie procesu sprzedaży.

Kompleksowa strategia wsparcia sprzedaży musi również obejmować szkolenia i coaching. Aby pomóc sprzedawcom w nauce i stosowaniu nowych umiejętności, można uwzględnić formalne sesje szkoleniowe, kursy online i coaching.

Strategia wsparcia sprzedaży musi również zawierać element oceny i dostosowania. Możesz użyć narzędzi do analizy danych, aby śledzić wyniki zespołu sprzedaży i identyfikować obszary wymagające poprawy.


Jaka jest różnica między działaniami sprzedażowymi a wspieraniem sprzedaży?

Należy dokonać rozróżnienia między operacjami sprzedaży a wspieraniem sprzedaży. Operacje sprzedażowe dotyczą optymalizacji procesów i systemów sprzedaży, podczas gdy wsparcie sprzedaży dotyczy zwiększenia wydajności i produktywności zespołu sprzedażowego.

Nadrzędnym celem operacji sprzedażowych jest zarządzanie i optymalizacja procesów i systemów związanych ze sprzedażą bezpośrednią. Może to obejmować zarządzanie CRM, dokładność danych, opracowywanie i zarządzanie procesami sprzedaży oraz generowanie raportów i analiz sprzedaży.

Zespoły ds. operacji sprzedażowych są również odpowiedzialne za zwiększenie produktywności sprzedaży, skrócenie czasu cyklu sprzedaży i poprawę dokładności transakcji.

Z drugiej strony, wsparcie sprzedaży odnosi się do zapewnienia zespołowi sprzedaży wiedzy, umiejętności i narzędzi potrzebnych do skutecznego angażowania potencjalnych klientów i zamykania transakcji.

Może to obejmować tworzenie i organizowanie treści sprzedażowych, tworzenie i organizowanie podręczników i procesów sprzedaży oraz dostarczanie narzędzi technologicznych wspierających sprzedaż.


Podsumowując

Mamy nadzieję, że ten wpis na blogu rzucił nieco światła na znaczenie wspierania sprzedaży i dostarczył przydatnych informacji na temat wdrażania skutecznej strategii zaangażowania sprzedaży.

Pamiętaj, że wspieranie sprzedaży nie jest jednorazowym wysiłkiem, ale ciągłym procesem, który wymaga poświęcenia i zaangażowania ze strony wszystkich inwestorów. Musisz wypróbować nowe narzędzia, od kreatorów flipbooków z Publuu po edytory CMS.

Ucz się, eksperymentuj i ulepszaj swoją strategię wspierania sprzedaży, aby wyprzedzić konkurencję i osiągnąć swoje cele biznesowe.

Możesz być także zainteresowany:

Jak stworzyć kurs online? Kompletny przewodnik
Profil klienta – 5 prostych kroków do dotarcia do docelowych klientów


Stwórz interaktywnego flipbooka już dziś!

Wyróżnij się na tle innych i zaprezentuj Twoje PDFy w nowoczesny i profesjonalny sposób.

Wypróbuj Publuu już teraz