MENU Publuu.com - Menu

Knowledge Base > Poradniki marketingowe > 20 umiejętności sprzedażowych, które zmienią twoją karierę

20 umiejętności sprzedażowych, które zmienią twoją karierę

20 umiejętności sprzedażowych, które odmienią Twoją karierę

Aby odnieść sukces jako sprzedawca, musisz stale doskonalić i rozwijać nowe umiejętności sprzedażowe. Może to nie tylko zwiększyć sprzedaż, ale także znacząco wpłynąć na wysokość prowizji! Ciągły rozwój i doskonalenie umiejętności są kluczem do kariery w sprzedaży.

Sprzedawcy nie tylko muszą rozwijać umiejętności interpersonalne, nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmów – muszą także znać produkty i usługi firmy od podszewki. Muszą stale rozwijać swoją wiedzę o produktach i rynku, zapoznawać się z nowymi komunikatami firmy i propozycjami wartości oraz wykorzystywać swoją empatię, aby zrozumieć potrzeby klientów.

Skuteczna strategia budowania umiejętności sprzedażowych ma kluczowe znaczenie dla całego procesu sprzedaży. Dzięki kompleksowym szkoleniom i coachingowi organizacje mogą zapewnić swoim zespołom sprzedażowym kluczowe umiejętności sprzedażowe, co ostatecznie prowadzi do bardziej znaczących i lukratywnych transakcji.

rosnące przychody

Pojawia się jednak zasadnicze pytanie: jakie są najważniejsze umiejętności do opanowania przez przedstawicieli handlowych? Odpowiedź oczywiście różni się w zależności od ról, branż i docelowych nabywców. Niemniej jednak, pewne umiejętności sprzedażowe mają ogromną wartość w każdej sytuacji sprzedażowej. Możesz pracować nad swoją charyzmą i pewnością siebie, ale także nad umiejętnościami technicznymi. Na przykład umiejętności prezentacji można poprawić dzięki znajomości narzędzi sprzedażowych, takich jak oprogramowanie do tworzenia flipbooków, umiejętność przyciągania celów sprzedażowych i ulepszania prezentacji sprzedażowych.

W tym zestawieniu przyjrzymy się 20 podstawowym umiejętnościom sprzedażowym, które każdy sprzedawca musi rozwinąć, wraz ze wskazówkami, które pomogą ci je rozwinąć.


Najważniejsze umiejętności sprzedażowe

Niezależnie od tego, czy uważasz się za urodzonego sprzedawcę, czy nie, umiejętności sprzedażowe są czymś, co każdy posiada – ale trzeba je rozwijać i nad nimi pracować. Ćwicząc, doskonaląc i ostatecznie opanowując te umiejętności, możesz zwiększyć swoją zdolność do przekonywania nowych klientów i skutecznej sprzedaży swojego produktu. W rzeczywistości, jeśli kiedykolwiek przekonałeś dziecko do pójścia spać lub wynegocjowałeś zniżkę w sklepie, już używałeś technik sprzedaży, nie zdając sobie z tego sprawy. Śmiało i przeczytaj nasze porady dotyczące sprzedaży, aby stać się fantastycznym przedstawicielem handlowym lub menedżerem sprzedaży!


Pozyskiwanie klientów

uścisk dłoni klienta

Pozyskiwanie nowych klientów wymaga opanowania sztuki negocjacji. Gdy jako sprzedawca przedstawisz atrakcyjną ofertę, musisz przekonać klienta, by się na nią zdecydował. Ustalenie jasnych celów i zrozumienie potencjalnych wyników, przy jednoczesnym przygotowaniu się na różne scenariusze, staje się kluczowe podczas tych rozmów. Aby pozyskać klienta, należy negocjować wyniki korzystne zarówno dla firmy, jak i dla klienta.

Jeśli chcesz zbudować relacje z nowymi klientami, musisz skupić się na ich potrzebach. Pamiętaj, że fakt, że nie chcą kupić twojego produktu, nie oznacza, że nie chcą o nim słyszeć. Wielu doświadczonych przedstawicieli handlowych podkreśla znaczenie postawienia stopy w drzwiach – sprzedaż społecznościowa nie może rozpocząć się bez tego pierwszego kontaktu!


Budowanie relacji

Rozwijanie silnych relacji jest kluczową umiejętnością dla przedstawicieli handlowych, szczególnie w przypadku produktów luksusowych lub B2B. Wraz ze wzrostem wartości produktu, kupujący starają się zdobyć zaufanie osób, od których kupują. Często zdarza się, że ktoś kupuje tylko od jednego sprzedawcy – nawet jeśli ten sprzedawca współpracuje teraz z innym dostawcą!

Kiedy sprzedawca z powodzeniem kultywuje znaczące relacje z kupującymi i decydentami, zyskuje znaczną przewagę w poruszaniu się po zawiłościach procesu sprzedaży.

Jak nauczyć się nawiązywać relacje? Tak jak w życiu, ćwicząc każdą inną umiejętność. Rozmawiaj z ludźmi i okazuj zainteresowanie, a następnie przełóż to na branżę sprzedaży. Nie próbuj wymuszać budowania relacji na innych, po prostu staraj się iść z prądem.


Obsługa klienta

Obsługa klienta jest niezbędną umiejętnością dla sprzedawców i obejmuje zdolność do skutecznego radzenia sobie z wszelkimi obiekcjami lub punktami bólu ze strony klienta. Niezależnie od nastawienia klienta, odnoszący sukcesy sprzedawca jest uprzejmy i zakłada, że klient ma zawsze rację.

Wszelka krytyka jest naturalnym aspektem procesu sprzedaży i należy podchodzić do niej bez obaw. Pamiętaj, że w pierwszej kolejności jesteś asystentem klienta, a w drugiej ambasadorem marki – najpierw zajmij się obawami klienta, a następnie pokaż zalety produktu.


Aktywne słuchanie

aktywne słuchanie

Umiejętność aktywnego słuchania jest kluczowa dla sprzedawców, ponieważ umożliwia skuteczną komunikację, budowanie relacji i współpracę. Kiedy potencjalni klienci czują się wysłuchani i zrozumiani, powstaje poczucie zaufania, które sprzyja silnym relacjom podczas całego procesu sprzedaży.

Aktywne słuchanie polega na poświęcaniu niepodzielnej uwagi problemom i pomysłom potencjalnego klienta, powstrzymywaniu się od przerywania i udzielaniu przemyślanych odpowiedzi. Zadawanie odpowiednich pytań uzupełniających, efektywne kierowanie rozmową oraz szybkie i skuteczne identyfikowanie potencjalnych rozwiązań. Ostatecznie, aktywne słuchanie stanowi solidną podstawę do budowania udanych relacji sprzedażowych i osiągania sukcesów w sprzedaży.

Spróbuj przećwiczyć rozmowę z aktywnymi umiejętnościami słuchania – na przykład parafrazując to, co zostało powiedziane lub spowalniając rozmowę w razie potrzeby. Nie bój się pytać „co masz na myśli” i upewnij się, że dobrze rozumiesz potrzeby.


Kontynuacja

podążanie za napisem wykonanym z drewnianych klocków

Sukces w sprzedaży wymaga wytrwałości, zwłaszcza jeśli chodzi o kluczową umiejętność kontynuowania kontaktu z potencjalnymi nabywcami. Zaniedbanie kontaktów z klientami może poważnie zmniejszyć szanse na sukces. Dlatego tak ważne jest, aby doskonalić swoje umiejętności, aby zmaksymalizować swój potencjał do zamykania transakcji.

Odrzucenie jest nieuniknioną częścią procesu sprzedaży, ale najlepsi sprzedawcy akceptują je i wytrwają pomimo trudności, niepowodzeń i sprzeciwu. Nowi, początkowo odnoszący sukcesy sprzedawcy szybko znikali w ciągu sześciu miesięcy – ponieważ nie mogli znieść ciągłego konfliktu.

Wytrwałość odróżnia skutecznych sprzedawców od tych, którzy ponoszą porażkę. Pozwala im wytrwać na obranym kursie nawet w obliczu zniechęcenia lub rozczarowania. Rozwijając umiejętności sprzedażowe, takie jak kontynuowanie pierwszego kontaktu, możesz rozwinąć swoją karierę w sprzedaży i osiągnąć długoterminowy sukces.


Komunikacja

ludzie komunikujący się przy stole

Komunikacja jest niezbędną umiejętnością dla profesjonalistów sprzedaży, w tym zdolność do jasnego i skutecznego wyrażania siebie za pośrednictwem różnych mediów. Eksperci ds. sprzedaży muszą stale doskonalić swoje umiejętności komunikacji pisemnej i werbalnej, aby doskonalić się w swoich rolach.

Bez silnych umiejętności komunikacyjnych nie można przedstawić swojej oferty sprzedaży, nawiązać znaczących relacji z klientami, zarządzać oczekiwaniami i taktownie reagować na obawy kupujących. Pamiętaj również, że skuteczna komunikacja wykracza poza jasne i zwięzłe mówienie. Obejmuje ona również silne umiejętności pisania i prezentacji, niezbędne w interakcjach prowadzonych za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, wideokonferencji lub spotkań twarzą w twarz.

Jednak komunikacja obejmuje również inteligencję emocjonalną, często określaną jako EQ. Inteligencja emocjonalna pozwala sprzedawcom umiejętnie radzić sobie z reakcjami klientów, niezależnie od tego, czy są one zgodne z oczekiwaniami, czy też budzą zastrzeżenia. Sprzedawcy muszą być przygotowani do reagowania na obiekcje lub wiedzieć, kiedy milczeć – czytanie ludzi pozwala skutecznie się komunikować.


Empatia

Empatia jest kluczową umiejętnością dla sprzedawców, a jej znaczenie jest nie do przecenienia. Obejmuje ona zdolność rozumienia i współodczuwania uczuć i emocji innych osób, umożliwiając sprzedawcom prawdziwe zrozumienie potrzeb i obaw klientów.

Rozumiejąc ich emocje, obawy i zmartwienia, przedstawiciel handlowy może nawiązać głębszą więź i mieć większy wpływ na proces decyzyjny kupującego podczas całego cyklu sprzedaży.

Aby kultywować empatię, konieczne jest konsekwentne ćwiczenie i rozwijanie tej umiejętności. Empatii nie można włączać i wyłączać do woli; wymaga ona ciągłego wysiłku i stosowania w różnych aspektach życia, nie tylko w środowisku zawodowym.


Negocjacje

sprzedawca i klient negocjujący

Umiejętności negocjacyjne są istotną częścią zestawu narzędzi sprzedawcy. Skuteczne umiejętności negocjacyjne są kluczowe dla sprzedawców, aby z powodzeniem prowadzić takie rozmowy. Gdy przedstawiciele handlowi mogą spotkać się pośrodku z kupującymi i decydentami, zwiększają swoje szanse na osiągnięcie wzajemnie korzystnych rezultatów i uzyskanie lepszych wyników. Dzięki zdyscyplinowanemu procesowi negocjacji można łatwo zamknąć sprzedaż i osiągnąć cele sprzedażowe.

Chociaż cena jest kluczowym czynnikiem, klienci szukają również rozwiązań wykraczających poza kwestie finansowe. Sprzedawcy mogą wnieść dodatkową wartość, oferując usługi o wartości dodanej, elastyczne opcje dostawy, zarządzane konta, możliwości współpracy lub alternatywne opcje płatności. Zrozumienie potrzeb klienta pozwala negocjować warunki niepieniężne.


Perswazyjność

Perswazyjność w procesie sprzedaży polega na nakłanianiu klientów do podjęcia decyzji, która leży w ich najlepszym interesie. Wykorzystując swoją wiedzę biznesową, koncentrując się na korzyściach i wykorzystując wspierające dowody, możesz etycznie i skutecznie przekonać klientów do wyboru ich rozwiązania. Skuteczni sprzedawcy rozumieją znaczenie perswazji i dążą do tworzenia scenariuszy korzystnych dla obu stron.

Dzieląc się historiami sukcesu poprzednich klientów, którzy rozwiązali swoje problemy za pomocą produktu lub usługi, sprzedawcy mogą dostarczyć namacalnych dowodów na ich skuteczność. Te studia przypadków pokazują rzeczywiste zastosowania i wyniki, budując wiarygodność i wzbudzając zaufanie w umysłach potencjalnych klientów.


Wiedza o produkcie

Wiedza o produkcie

Znajomość produktu jest jedną z najważniejszych umiejętności sprzedażowych, ponieważ pomaga sprzedawcom wyjaśnić wartość i zalety sprzedawanych produktów lub usług. Oznacza to znajomość wszystkich produktów oferowanych przez firmę, w tym ich cech, funkcji, zastosowań i przewagi konkurencyjnej na rynku. Zwłaszcza jeśli sprzedajesz potencjalnie niebezpieczne przedmioty, musisz znać swój produkt lub usługę od podszewki – na przykład, jeśli jesteś przedstawicielem farmaceutycznym.

Gdy sprzedawcy wiedzą dużo o swoich produktach, mogą śmiało odpowiadać na pytania klientów, udzielać im dokładnych informacji i oferować rozwiązania dostosowane do ich potrzeb. Dobry sprzedawca potrafi wyjaśnić, w jaki sposób produkt lub usługa rozwiązuje problemy klientów i zaspokaja ich potrzeby lepiej niż inne opcje. Sprzedawcy mogą pokazać potencjalnym klientom propozycję wartości, wskazując kluczowe cechy i wyjaśniając, w jaki sposób przekładają się one na rzeczywiste korzyści.

Sprzedawcy powinni być na bieżąco z ulepszeniami produktów, trendami w branży i działaniami konkurencji, aby ich wiedza na temat produktów była aktualna. Powinni chodzić na sesje szkoleniowe, rozmawiać z ekspertami na temat produktu i aktywnie poszukiwać informacji. Nieustannie ucząc się nowych rzeczy, sprzedawcy mogą pewnie wykonywać połączenia sprzedażowe, budować zaufanie klientów i ostatecznie skutecznie sprzedawać.


Umiejętność prezentacji

Sprzedawcy potrzebują umiejętności prezentacji, aby skutecznie opowiadać potencjalnym klientom o swoich towarach lub usługach.

Przemawiając do publiczności, sprzedawcy powinni być pewni siebie i chętni do przekazywania informacji. Powinni używać odpowiedniego tonu głosu, języka ciała i ruchów, aby przekazać swój punkt widzenia. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego, wyprostowana postawa i wykonywanie odpowiednich ruchów może pomóc im nawiązać kontakt z tłumem i zdobyć ich zaufanie.

W rozmowach sprzedażowych ludzie często używają narzędzi wizualnych, takich jak slajdy lub prezentacje sprzedażowe. Jednak zamiast nudnych prezentacji PowerPoint można skorzystać z interaktywnych flipbooków od Publuu, które są zarówno atrakcyjne wizualnie, jak i pełne interaktywnych danych, które wzbogacają przekaz i ułatwiają jego zrozumienie. Dzięki flipbookom twoja prezentacja wyróżnia się na tle innych, ponieważ przypomina książkę – a osadzone interaktywne gify i filmy pozwalają wzbogacić treść, tak jak w poniższej prezentacji:

Przykład prezentacji biznesowej online PubluuZobacz
więcej przykładów prezentacji biznesowych online

UTWÓRZ WŁASNĄ PREZENTACJĘ BIZNESOWĄ ONLINE TUTAJ


Wystąpienia publiczne

Wystąpienia publiczne pomagają sprzedawcom nawiązywać kontakt z potencjalnymi i obecnymi klientami oraz zamykać transakcje. Wszystkie aspekty umiejętności takich jak prezentacja, networking i sprzedaż wymagają pewności siebie i elokwencji.

Umiejętności wystąpień publicznych sprawiają, że sprzedawca przekonująco wyjaśnia cechy, zalety i wartość swoich towarów. Pewna siebie, angażująca prezentacja buduje wiarygodność i zaufanie, sprawiając, że publiczność jest bardziej otwarta na przekaz sprzedawcy. Sprzedawcy muszą być elastyczni podczas wystąpień na konferencjach, prezentując przed małymi grupami decydentów, angażując się w dyskusje panelowe. Muszą zrozumieć okoliczności, w jakich przemawiają i dostosować swój sposób i materiał.

Wystąpienia publiczne jako umiejętność sprzedaży wymagają emocjonalnego połączenia z publicznością. Sprzedawcy wiedzą, że opowiadanie historii i historii sprawia, że prezentacje są bardziej angażujące. Dobry przedstawiciel handlowy może zwiększyć zainteresowanie i zamknąć transakcje, wykorzystując osobiste historie lub historie sukcesu klientów.


Przywództwo

lider komunikujący się z zespołem

Przywództwo polega na inspirowaniu i wpływaniu na sprzedawców i potencjalnych klientów. Przywództwo w sprzedaży zaczyna się od inicjatywy – musisz wykazać się samodzielnością i odpowiedzialnością.

Dobre przywództwo jako jedna z umiejętności sprzedażowych oznacza również dostosowywanie się do zmian rynkowych. Sprzedawca musi zachować spokój pod presją i dokonywać szybkich, przemyślanych osądów, aby poradzić sobie z niepewnością. To sprzedawcy dyktują tempo pracy reszcie zespołu, ponieważ są w bezpośrednim kontakcie z klientami. Bez przywództwa nie można budować zaufania, wiarygodności i długoterminowych relacji z klientami. Dobry sprzedawca dostarcza spersonalizowane rozwiązania i przekracza oczekiwania klientów, znając ich wymagania i problemy.

Przywództwo w sprzedaży wykracza poza zamykanie transakcji. Oznacza również motywowanie ludzi, zachęcanie do współpracy i postępów oraz rozwijanie doskonałych relacji z klientami. Sprzedawcy mogą poprawić wyniki zespołu, wpływ i długoterminowy sukces sprzedaży poprzez wykazanie się przywództwem.


Praca zespołowa

Żaden sprzedawca nie pracuje sam. Zespoły sprzedażowe mają różne doświadczenia, wiedzę i opinie. Praca zespołowa w sprzedaży polega na współpracy, współdziałaniu i synergii. Cały zespół wykorzystuje swoje zasoby i umiejętności, aby osiągnąć wspólne cele i zwiększyć sprzedaż.

Członkowie zespołu mogą się uczyć, dzielić najlepszymi praktykami sprzedaży społecznościowej i rozwiązywać złożone problemy poprzez wspólną pracę. Praca zespołowa obejmuje również pomaganie sobie nawzajem. Sprzedawcy powinni pomagać swoim kolegom i dzielić się wiedzą. Zachęca to do pracy zespołowej i podnosi morale zespołu sprzedaży.

Praca zespołowa zwiększa sprzedaż, morale i zadowolenie klientów. Gdy członkowie zespołu pracują razem, mogą zapewnić klientom kompletne rozwiązania i doskonałą obsługę. Poprawia to postrzeganie zespołu sprzedaży i promuje długoterminowe relacje z klientami.


Zarządzanie projektami

ludzie zarządzający projektem

Zarządzanie projektami sprzedażowymi obejmuje planowanie, organizowanie i zarządzanie kampaniami sprzedażowymi w celu osiągnięcia celów. Sprzedawcy mają do czynienia ze złożonymi, różnorodnymi inicjatywami, które wymagają starannej koordynacji i strategicznego wykonania. Umiejętności zarządzania projektami pomagają uprościć procedury, wyeliminować ryzyko i poprawić wyniki sprzedaży.

Dobre planowanie zapewnia, że działania sprzedażowe są dobrze zorganizowane i powiązane z celami firmy. Zarządzanie projektami sprzedażowymi obejmuje planowanie, koordynowanie i zarządzanie projektami sprzedażowymi w celu osiągnięcia celów. Całość pomaga sprzedawcom realizować złożone projekty sprzedażowe i oferować wartość klientom i firmie.

Menedżer sprzedaży musi nauczyć się wykorzystywać swoje umiejętności organizacyjne w budowaniu strategii. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o planowaniu strategii treści cyfrowych, przeczytaj nasz przewodnik. Pomoże ci on zarządzać zespołem sprzedaży i tworzyć treści marketingowe, które zwiększą ich umiejętności sprzedażowe na kluczowych platformach mediów społecznościowych.


Zarządzanie czasem

klepsydra pod ręką

Sprzedawcy, którzy potrafią zarządzać swoim czasem, mogą nadawać priorytety zadaniom zorientowanym na wyniki i unikać rozpraszania uwagi. Sprzedawcy mają wiele obowiązków i napięte terminy: Prospecting, generowanie potencjalnych klientów, spotkania z klientami, działania następcze, czynności administracyjne i zarządzanie relacjami – wszystko to należy umieścić w swoim harmonogramie.

Zarządzanie czasem w sprzedaży polega na tworzeniu celów i priorytetów. Sprzedawcy powinni ustalać krótko- i długoterminowe cele, które wspierają cele sprzedażowe. Dzięki ustaleniu priorytetów i skupieniu się na działaniach związanych ze sprzedażą mogą zaoszczędzić czas i uniknąć przeciążenia mniej ważnymi zadaniami.

Sprzedawcy muszą organizować i planować. Powinni tworzyć dzienne, tygodniowe i miesięczne plany działania. Działaj zgodnie z harmonogramem i wykonuj wszystkie podstawowe obowiązki oraz zaplanuj czas na każdą czynność. Planowanie pomaga przewidywać wąskie gardła i spory, oszczędzając czas.

Zarządzanie czasem sprzedaży wymaga technologii, aby usprawnić procedury i zautomatyzować powtarzalne operacje. Możesz potrzebować systemów CRM, oprogramowania do automatyzacji sprzedaży i innych narzędzi zwiększających produktywność, aby usprawnić przepływ pracy, monitorować aktywność i zarządzać klientami. Sprzedawcy mogą zaoszczędzić czas, poprawić dokładność i zwiększyć przychody dzięki wykorzystaniu technologii.


Prospecting

Prospecting to kluczowa technika sprzedaży społecznościowej, która polega na znajdowaniu i nawiązywaniu kontaktów z nowymi klientami. Sprzedawcy agresywnie poszukują i kwalifikują potencjalnych klientów na wczesnym etapie procesu sprzedaży, aby nawiązać skuteczne kontakty biznesowe. Dobrzy sprzedawcy lokalizują klientów poprzez networking, polecenia, badania online, media społecznościowe i katalogi branżowe.

Aby pokazać, że dobry prospecting jest jedną z kluczowych umiejętności sprzedażowych, należy zadbać o konsumentów, którzy najprawdopodobniej skorzystają z produktu lub usługi. Dobry sprzedawca potrafi rozpoznać, kto jest wartościowym klientem, a kto może zostać zdegradowany do poziomu B lub C zgodnie z zasadą Pareto.


Analiza danych

analizowanie danych biznesowych na tablecie

Analiza danych sprzedażowych obejmuje gromadzenie i organizowanie danych w celu zrozumienia preferencji klientów, nawyków zakupowych i dynamiki rynku. Przykłady obejmują dane demograficzne klientów, historię zakupów, dane sprzedażowe, analizę konkurencji i trendy branżowe. Sprzedawcy analizują te dane za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, systemów CRM i narzędzi do wizualizacji danych. Specjaliści ds. sprzedaży mogą wykorzystywać dane do wykrywania trendów, wzorców i korelacji w celu podejmowania świadomych decyzji i dostosowywania metod sprzedaży, aby sprostać wymaganiom klientów.

Analiza danych pomaga sprzedawcom ocenić ich wysiłki. Mogą oni oceniać kanały sprzedaży, programy i przedstawicieli poprzez ocenę danych sprzedażowych. Dane te pomagają im ulepszać procedury sprzedaży i zarządzać zasobami. Na tej podstawie można oszacować trendy sprzedaży, zidentyfikować szanse i zagrożenia oraz tworzyć prognozy oparte na danych.


Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów to kluczowy talent sprzedażowy, który obejmuje identyfikowanie, analizowanie i rozwiązywanie problemów sprzedażowych. Sprzedawcy nieustannie napotykają na przeszkody, złożone potrzeby klientów, wyzwania cenowe i presję konkurencyjną, a radzenie sobie z takimi okolicznościami i opracowywanie kreatywnych rozwiązań, które zadowolą klientów i firmę, ma sens.

Jeśli chcesz odnieść sukces jako sprzedawca, musisz identyfikować problemy, opracowywać rozwiązania i pokonywać przeszkody dzięki zorganizowanemu i analitycznemu podejściu. Tylko wtedy, gdy opanujesz umiejętności sprzedażowe, będziesz w stanie dostosować się do zmieniających się warunków na konkurencyjnym rynku!


Ciekawość

kobieta jest ciekawa

Ciekawość pomaga sprzedawcom odnieść sukces na ciągle zmieniającym się rynku. Ciekawi sprzedawcy to tacy, którzy chcą dowiedzieć się więcej o swoich klientach, branży i trudnościach, aby na tej podstawie ulepszyć swoją strategię sprzedaży. Ciekawość to umiejętność sprzedażowa, która pomaga zadawać dobre pytania, słuchać klientów i zdobywać informacje związane ze sprzedażą.

Jeśli obserwujesz rozwój branży, ruchy rywali i nowe technologie, możesz z łatwością dostarczać klientom nowe pomysły i rozwiązania. Ciekawość pomaga sprzedawcom nawiązywać kontakty, myśleć krytycznie i znajdować sposoby na poprawę lub odkrywanie nowych obszarów.


Podsumowanie

Prawdopodobnie nie musimy nikogo przekonywać, że ciągłe doskonalenie i rozwijanie nowych umiejętności ma kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu jako sprzedawca.

Mamy nadzieję, że te 20 podstawowych umiejętności sprzedażowych sprawi, że będziesz doskonalić się w swoich rolach jako sprzedawca. Od budowania relacji i aktywnego słuchania jako podstawy budowania udanych relacji po ćwiczenie skutecznych technik negocjacyjnych, umiejętności te są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w sprzedaży.

Korzystając z technologii takich jak flipbooki od Publuu i doskonaląc najważniejsze umiejętności miękkie, Twoje wyniki poszybują w górę!

Możesz być także zainteresowany:
21 najlepszych narzędzi content marketingowych dla każdej firmy
Strategia marki – 8 rzeczy, które musisz mieć, aby firma odniosła sukces


Stwórz interaktywnego flipbooka już dziś!

Wyróżnij się na tle innych i zaprezentuj Twoje PDFy w nowoczesny i profesjonalny sposób.

Wypróbuj Publuu już teraz